Onze voorwaarden

Algemene voorwaarden Lenting en Partners

Op alle overeenkomsten betreffende opleidingen, trainingen, workshops, cursussen en coachingstrajecten, hierna te noemen trainingen, verzorgd door Lenting en Partners te Ubbergen, hierna te noemen L en P, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Acceptatie

Door inschrijving op één van de trainingen accepteert de opdrachtgever/deelnemer de hiergenoemde algemene voorwaarden.

Inschrijving

Inschrijving voor trainingen vindt uitsluitend plaats door middel van het L en P inschrijfformulier, per post of via de website of door een schriftelijke bevestiging van L en P.Trainingen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname naar het oordeel van L en P.

Facturering en betaling

Ruim voor de eerste trainingsdag wordt de cursist een factuur toegezonden. De kosten van deelname dienen vóór aanvang van de training te zijn voldaan, ook bij opgave korter dan drie weken voor aanvang. Bij opgave korter dan een week voor aanvang van de training dienen de kosten voor aanvang van de tweede lesdag te zijn voldaan. Eventuele incasso- en rentekosten wegens niet-tijdige betaling, zijn voor rekening van de cursist. Door niet op de training te verschijnen, vervalt de financiële verplichting van de opdrachtgever/deelnemer ten opzichte van L en P niet. Bij niet-tijdige betaling vervalt het recht van de cursist de resterende trainingsdagen bij te wonen.

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van de eerste trainingsdag kunnen inschrijvingen kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de eerste cursusdag wordt 50% berekend. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 100% berekend. Vervanging van een deelnemer op de ingeschreven training is altijd kosteloos. Is de training eenmaal begonnen, dan is tussentijdse annulering niet mogelijk.

Algemeen voorbehoud

L en P houdt zich het recht voor programma's van trainingen aan te passen. Mocht L en P door verhindering van een medewerker, door overmacht of anderszins, een training moeten annuleren of afbreken, dan zal zij binnen redelijke termijn een andere training verzorgen. L en P kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor kosten of schade welke cursist hierdoor om welke reden ook zouden lijden.